Dansen

Tijdens de sportfeesten neemt onze KLJ ook mee aan diverse dansdisciplines. We doen mee aan de kringdans en de parendans.

Binnen het dansen zijn er vier reeksen: de kringdans, de parendans, de bondsreeks en de vrije reeks, deze worden elks opgedeeld in meisjes, jongens of gemengd. Dit slaat op welke geslachten meedoen aan de dans. Onze KLJ neemt enkel deel aan de gemengde reeksen. Standaard doen we enkel mee aan de kring- en/of parendans. Elk jaar wordt er bepaald wat het haalbaarste is voor onze groep. De namen van deze dansen spreken voor zich, deze zijn elks op hedendaagse muziek en veranderen elk jaar.

Piep mag elk jaar ook een sportfeest mee, zij nemen dan deel met een dans op hun formaat.

Uniform

Dansen doen de meisjes in het wimpeluniform en de jongens in het vendeluniform (met rode vendelgordel). Ook hier geldt dat het uniform verplicht is. Wie niet in correct uniform is zal ook niet kunnen deelnemen aan de reeks.

De exacte samenstelling van het uniform kan je vinden onder respectievelijk ‘Wimpelen’ en ‘Vendelen’.