Atletiek

Onder de noemer ‘Atletiek’ plaatsen wij binnen onze KLJ het touwtrekken en de loopnummers.

Touwtrekken

Het touwtrekken is opgedeeld in 4 categoriën: -16 jongens, -16 meisjes, +16 jongens en +16 meisjes. Het is wel toegestaan om deel te nemen in een hogere leeftijdsklasse.

Qua uniform dragen de jongens hun blauw afdelings-t-shirt (€8 i.h. lokaal) en de meisjes hetzelfde afdelingstopje als voor het wimpelen (€8 i.h. lokaal); de broek is vrij te kiezen. -16 jarigen mogen enkel touwtrekken op sportschoenen, +16 jarigen mogen ook botinnen aandoen. Wie van +16 botinnen heeft moet deze dus zeker aandoen.

Lopen

Er zijn ook verschillende loopnummers, de afstanden zijn afhankelijk van de leeftijd en het geslacht. Er zijn 3 verschillende loopnummers: de schiftingen, de afdelingskilometer en de langeafstands nummers.

De schiftingen houden een estafette in van 4 mensen uit dezelfde leeftijdscategorie en van hetzelfde geslacht. Deze afstanden gaan van 4x60m voor de jongsten tot 4x100m voor de oudsten.

De afdelingskilometer is ook een estafette, maar hieraan doet telkens één persoon mee van elke leeftijdscategorie, allen samen lopen ze 1km. De afstanden gaan van 100m voor de jongste tot 400m voor de oudste.

Als laatste zijn er ook de langeafstandsnummers. Deze nummers worden per leeftijdscategorie gelopen en zijn zonder aflossingen. De afstanden gaan van 300m voor de jongste meisjes tot 1500m voor de oudste jongens.